Fine-tuned Universe

 

The fine-tuned Universe is the proposition that the conditions that allow life in the Universe can occur only when certain universal dimensionless physical constants lie within a very narrow range of values, so that if any of several fundamental constants were only slightly different, the Universe would be unlikely to be conducive to the.

Essex Theorien über die Mutanten und ihre Zukunft als nächste Stufe der Menschheit wurden verlacht und der verbitterte Wissenschaftler stürzte sich immer tiefer in seine Forschung. Rocket Raccoon stammt vom Planeten Halfworld, einer Kolonie für geistig Beminderte, wo die dortige Fauna vom kosmischen Wesen namens Stranger auf künstlichem Wege mit Intelligenz ausgestattet wurde, um sich um die Insassen zu kümmern Incredible Hulk , Quasar

Soundwave 2010....has arrived!

Search the world's most comprehensive index of full-text books. My library.

Like "The Natural," this is beautifully photographed, has a wonderful feel-good ending, a variety of characters, a beautiful lead woman and good acting. The no-name child actor in here, J. Michael Moncrief, who plays "Hardy Greaves," narrates the film as an older man looking back on this story.

The kid is a fine actor, too, and I really enjoyed his Georgia accent. Charlize Theron is the beauty, playing "Adele Invergordon," a woman who organizes this famous golf match between the greatest amateur player of the world, the best professional and "Junuh," who is the focus of this story.

Theron's known for her dramatic roles but she exhibits a nice comedy touch in here. Damon does his normal fine job of acting and Will Smith, as the angelic caddie "Bagger Vance," is uncharacteristically low-key, which I found nice to see. Magill is obviously the best real-life golfer here among these actors. Damon had to learn the game from scratch, and did a fine job with his swing. The only part of this film that went a little overboard - but it's the fantasy part of the story - was the New Age-type preaching by "Bagger.

I didn't think hearing the Lord's name in vain a half dozen times was necessary in here, either, but what are you gonna do?

Other than those things, this is great film and I one I throughly appreciate every time I see it. Start your free trial. Find showtimes, watch trailers, browse photos, track your Watchlist and rate your favorite movies and TV shows on your phone or tablet! Keep track of everything you watch; tell your friends. Full Cast and Crew. On TV Airs Mon.

A down-and-out golfer attempts to recover his game and his life with help from a mystical caddy. Steven Pressfield novel , Jeremy Leven screenplay. Photos From the Golden Globes. Top 20 Movies to find Motivation. Share this Rating Title: The Legend of Bagger Vance 6. Use the HTML below. You must be a registered user to use the IMDb rating plugin. User Polls Bow Ties are Cool! Edit Cast Cast overview, first billed only: Bagger Vance Matt Damon Rannulph Junuh Charlize Theron Adele Invergordon Bruce McGill Walter Hagen Joel Gretsch Hardy Greaves Peter Gerety Grantland Rice Michael O'Neill Door sommigen wordt beweerd dat kwantum indeterminisme zich beperkt tot microscopische fenomenen.

Sommige hardwarematige random nummer generatoren , bijvoorbeeld, werken door het versterken van kwantum effecten tot praktisch bruikbare signalen. Dit zou echter alleen neerkomen op een macroscopisch indeterminisme als aangetoond kan worden dat microscopische gebeurtenissen werkelijk indeterministisch zijn.

Deze beschouwing leidt tot de kritiek op de op indeterminisme gebaseerde vrije wil, op basis van de stelling dat de kwantummechanica niet willekeurig is, maar enkel onvoorspelbaar. Sommige wetenschappelijke deterministen, in navolging van Albert Einstein , geloven in zgn. Bohm interpration en EPR paradox. In het geval van de mechanica van Bohm is er dus sprake van determinisme. Later kwam er ook een meer filosofisch bezwaar. Wanneer het daarentegen verenigd wordt met compatibilisme, dan zou dit betekenen dat vrije wil alleen mogelijk is in een deterministisch universum.

Evenals fysici, hebben ook biologen regelmatig vragen behandeld met betrekking tot de vrije wil. Het Nature-nurture-debat aanleg-opvoeding-debat is een van de meest verhitte discussies in de biologie, betreffende het belang van genetica en biologie versus cultuur en leefomgeving, voor de verklaring van het menselijk gedrag. Voor verantwoordelijkheid hoeft gedrag niet zonder oorzaak te zijn, zolang het gedrag reageert op goed- en afkeuring. Alhoewel het algemeen bekend was dat het gereedheidspotentieel aan de fysieke beweging voorafgaat, stelde Libet de vraag of het gereedheidspotentieel correspondeerde met de gevoelde intentie om te bewegen.

Om te bepalen wanneer de proefpersoon de intentie om te bewegen voelde, vroeg hij hem te kijken naar de grote wijzer van een klok en daarvan de positie aan te geven op het moment dat hij de bewuste wil had om te bewegen. Libet ontdekte dat de onbewuste hersenactiviteit die resulteerde in de bewuste beslissing van de proefpersoon om zijn pols te bewegen, ongeveer een halve seconde eerder begon dan dat de proefpersoon bewust voelde dat hij had besloten om te bewegen.

De interpretatie van deze bevindingen zijn bekritiseerd door Daniel Dennett , die stelt dat mensen hun aandacht zullen moeten verplaatsen van hun aandacht voor de klok, en dat dit een tijdelijke wanverhouding veroorzaakt tussen de gevoelde wilservaring en de waargenomen positie van de klokwijzer.

Als variant op deze opdracht, vroegen Haggard en Eimer proefpersonen niet alleen te beslissen op welk moment, maar ook welke hand te bewegen. Haggard en Eimer stellen dat het gevoel van bewuste wil daarom moet volgen op de beslissing om een van de handen te bewegen, aangezien het LRP de beslissing om een bepaalde hand op te tillen weergeeft.

Verwante experimenten hebben aangetoond dat hersenprikkeling invloed kan hebben op welke hand mensen bewegen, ofschoon de ervaring van vrije wil zelfs intact was. Ondanks de invloed van buitenaf op het maken van hun beslissing, bleven de proefpersonen volhouden dat zij geloofden dat hun handkeuze vrijwillig gemaakt was.

Ondanks deze bevindingen, interpreteert Libet zelf zijn experiment niet als bewijs van de onwerkzaamheid van de bewuste vrije wil— hij attendeert er op dat, ook al kan de neiging een knop in te drukken oplopen gedurende milliseconden, de bewuste wil het recht behoudt die handeling in de laatste paar milliseconden te weigeren.

Een vergelijking wordt ook wel gemaakt met een golfspeler , die wellicht zijn golfstok meerdere malen zal slingeren voordat hij de bal raakt. De handeling wordt eenvoudigweg afgekeurd in de laatste milliseconden. Veel menselijk gedrag vindt plaats zonder dat wij ons daarvan bewust zijn, of daarbij hoeven na te denken. Een voorbeeld hiervan is priming: Ook wordt veel informatie door de hersenen automatisch verwerkt, dus zonder dat wij ons van alle aspecten of details bewust zijn.

Denk bijvoorbeeld aan autorijden op de snelweg, of het typen op het toetsenbord van de computer. Automatisch gedrag betekent niet primair dat dit gedrag 'onvrij' is, maar dat hiervoor geen bewuste aandacht nodig is [80]. Omdat het geen beroep doet op onze beperkte verwerkinsgcapaciteit ontstaat er ruimte voor andere processen en zaken.

De automobilist kan bijvoorbeeld een gesprek voeren met een passagier of via zijn handsfreetelefoon. Het idee dat veel menselijk gedrag en zelfs ingewikkelde beslissingen veelal automatisch plaatsvinden, dus zonder een bewuste sturing, lijkt in strijd te zijn met het algemene gevoel dat ons gedrag het gevolg is van een bewust keuzeproces [81].

Volgens de onderzoeker Daniel Wegner berust dit gevoel op een soort illusie van de hersenen dat we zelf iets in gang hebben gezet. Als iemand bijvoorbeeld een explosie hoort en een boom ziet omvallen, zal die persoon waarschijnlijk concluderen dat de explosie het vallen van de boom heeft veroorzaakt. Wegner heeft dit principe toegepast op de conclusies die mensen trekken betreffende hun eigen bewuste wil.

Karakteristiek voor mensen is dat zij een gedachte ervaren die consistent is met een gedrag, en vervolgens opmerken dat zij zelf dit gedrag vertonen. Als gevolg concluderen mensen dat hun gedachten het waargenomen gedrag moeten hebben veroorzaakt. Het is Wegner echter gelukt om gedachten en gedragingen van mensen zo te manipuleren, dat ze voldoen of niet voldoen aan de twee voorwaarden voor causale gevolgtrekking. Hierdoor heeft Wegner kunnen aantonen dat mensen gedragingen die zij in feite niet hebben veroorzaakt toch zullen ervaren als product van hun eigen wil, en omgekeerd, dat mensen er toe gebracht kunnen worden om het gedragingen die zij wel veroorzaakten, als ongewild te ervaren.

Dergelijk onderzoek impliceert dat de perceptie van bewuste wil niet gebonden is aan het uitvoeren van de werkelijke gedragingen. Alhoewel velen dit onderzoek interpreteren als een aanval op het betoog voor vrije wil, beweert Wegner dat zijn werk alleen informeert over de mechanismen betreffende de perceptie van beheersing, en niet betreffende de beheersing zelf.

Benjamin Libet heeft in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw een grote reeks experimenten gedaan later ook door andere onderzoekers zijn overgedaan met dezelfde uitkomsten waarmee hij aantoonde dat een halve seconde voordat een bewust besluit genomen wordt om een bepaalde motorische handeling te verrichten, in het motorisch gebied van het brein al voorbereidende activiteit voor die handeling gezien kan worden bij EEG metingen. Daaruit concludeerde hij dat een bewust besluit om iets te doen al eerder op onbewust niveau door het brein zelf genomen wordt en dus buiten onze bewuste wil tot stand komt.

Wereldwijd hebben tal van wetenschappers zich door de experimenten laten imponeren en overtuigen. In Nederland waren dat vooral Dick Swaab in zijn boek voor jongeren Jij bent je brein. Je brein de baas; de rol van bewust denken. Door een gedetailleerde analyse van Libets experimenten en conclusies, en een opsomming van alle bezwaren die daar internationaal tegenin zijn gebracht geeft hij ons bewuste denken de rol van de reisleider van de vrije wil.

Aleman had eerder dat jaar al naam gemaakt met zijn boek Het seniorenbrein dat een bestseller werd. In de neuropsychologie en psychiatrie worden verscheidene hersenengerelateerde condities beschreven, waarin iemand zijn eigen handelingen niet volledig stuurt. Bijvoorbeeld; mensen die lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette en daaraan gerelateerde ticafwijking maken ongecontroleerde spierbewegingen en uitspraken, tics genoemd, hoewel zij dit liever niet zouden doen wanneer dit sociaal ongepast is.

Ze kunnen worden ervaren als een vrijwillige reactie op een niet gewilde aangekondigde drang. Tics worden ervaren als onweerstaanbaar en moeten uiteindelijk uitgevoerd worden. De actieve zelfbeheersing van secondes tot uren zal de uiteindelijke uibarsting van tics slechts uitstellen en verergeren. Een mogelijke neurologische verklaring is dat de 'gevoelde wil' weergegeven door de taaldominante linkerhemisfeer , niet overeenkomt met de handelingen uitgevoerd door de niet-taaldominante rechterhemisfeer.

Dit zou impliceren dat de twee hemisferen een onafhankelijk besef van vrije wil zouden kunnen hebben. Vergelijkbaar is een van de diagnostische symptomen van schizofrenie , namelijk de illusie dat men beheerst wordt door een externe macht. Het lijkt op een robot die door iemand anders wordt aangestuurd.

Alhoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over de neurale werking van schizofrenie, is een invloedrijke hypothese dat er een storing is in de hersensystemen die de motoriek vergelijken met de ontvangen terugkoppeling van het lichaam bekend als proprioceptie , resulterend in bijkomende hallucinaties en waanvoorstellingen over de controle beheersing.

Ook obsessieve-compulsieve stoornis OCS en ander compulsief gedrag, zoals compulsieve eetstoornis en verslaving , kunnen in verband gebracht worden met een ontbreken van vrije wil.

De innerlijke drang om bepaalde handelingen uit te voeren of steeds maar weer te herhalen is daarbij moeilijk te onderdrukken of te negeren. Begrippen als vrije wil en keuzevrijheid kunnen ook bekeken worden vanuit het perspectief van zelfsturing.

In welke mate zijn wij in staat onze keuzes, gedachten en gevoelens te sturen en zo nodig bij te sturen? Een betere zelfsturing betekent dat men meer vrijheid heeft in het nemen van beslissingen of het maken van keuzes e.

Soms kunnen fysieke factoren de mogelijkheden voor zelfsturing beperken. Hormonale veranderingen in de puberteit maakt dat bijvoorbeeld gedrag van pubers moeilijk 'in de hand te houden' is. En een ernstig slaapgebrek maakt het moeilijk om wakker te blijven. In het dagelijks leven is bewuste sturing van gedrag niet altijd nodig, omdat veel van onze handelingen vrijwel automatisch en zonder na te denken plaatsvinden. Denk aan vertrouwde situaties of activiteiten waarmee wij veel ervaring hebben zoals autorijden of de krant lezen.

In de hersenen bevinden zich belangrijke gebieden en circuits die deze processen aansturen, zoals de cortex cingularis anterior en de ventromediale prefrontale cortex. Deze gebieden zijn ook wel in verband gebracht met executieve functies en de vrijwillige aansturing van ons gedrag. Een belangrijke rol daarbij spelen stoffen als dopamine , serotonine en noradrenaline , die via verschillende zenuwbanen in de hersenen naar deze gebieden projecteren.

Een beschadiging van deze hersengebieden kan leiden tot een verlies aan bewuste aansturing van de ledematen. Deze gebieden en stoffen hebben echter niet alleen invloed op de beheersing van de motoriek.

Zij bepalen ook de affectieve verwerking van prikkels uit de omgeving, zoals de beleving van beloning en straf. Zo kan een beschadiging van de ventromediale prefrontale cortex leiden tot gebrekkige inschatting van de emotionele valentie van prikkels.

Deze voorbeelden tonen aan dat zelfsturing bepaald wordt door een geheel aan factoren in de hersenen, waarbij er meestal sprake is van een samenspel tussen zowel verstandelijke als gevoelsmatige factoren.

Dit kan een gevolg zijn van verstoringen in neurochemische balans hormonale dysfuncties, te hoge of te lage dopamine niveaus etc. Zelfsturing en keuzevrijheid zijn dus geen 'alles of niets'-processen, maar kennen gradaties en nuanceringen. Het recht gaat op verschillende plaatsen ervan uit dat mensen bewuste handelingen kunnen verrichten.

Dat geldt ook voor entiteiten die door mensen worden opgericht rechtspersonen. Het uitgangspunt is dat de menselijke wil vrij is. Het recht trekt zich daarbij weinig aan van gedragswetenschappelijke verklaringen die de vrije wil ter discussie stellen, zoals in de criminologie.

Om die reden kunnen handelingen die in strijd zijn met recht aan mensen worden verweten. Verwijtbaarheid kan een voorwaarde zijn voor het kunnen opleggen van sancties.

Hij hierbij valt te denken aan de ontoerekeningsvatbaarheid. Dit tast het uitgangspunt van de vrije wil echter niet aan. Zoals op meer plaatsen in het recht, steunt het concept van de vrije wil voor een deel op ficties die eerder gebaseerd zijn op maatschappelijke waarden en normen, dan op een wetenschappelijke onderbouwing. Het tegendeel kan door degene die heeft gehandeld in sommige gevallen wel worden aangetoond. De wil is in het recht vaak een institutie , omdat een werkelijke handeling vaak een bepaalde juridische kwalificatie krijgt als 'wilsuiting'.

Aan die wilsuiting zijn vervolgens in het systeem van het recht allerlei gevolgen verbonden waarop de werkelijke wil niet was gericht. Niettemin gaat het recht ervan uit dat die gevolgen wel zijn gewild. Zo heeft sluiten van een overeenkomst tot gevolg dat de regels van het overeenkomstenrecht van toepassing worden. Omdat iedereen geacht wordt de wet te kennen, kan volgens de principes van het recht niemand een beroep doen op onbekendheid met de juridische betekenis van zijn handelingen.

De legitimatie van het feit dat iemand door het rechtssysteem gedwongen wordt de rechtsgevolgen te aanvaarden, vloeit voort uit vermoeden dat zijn vrije wil op die gevolgen gericht was. Dit vermoeden is - naar de regels van het recht - in principe onweerlegbaar.

De theologische leer van goddelijke voorkennis is vaak verklaard als in conflict met vrije wil. Als God toch precies weet wat er zal gebeuren, tot aan elke keuze die men maakt toe, dan wordt de status van keuze als vrij ter discussie gesteld. Als God eeuwige en ware kennis over iemands keuzes zou hebben, dan zou dit iemands vrijheid lijken te beperken.

Dan zou het onvermijdelijk zijn dat de zeestrijd zal plaatsvinden. Als er geen zal komen, dan, volgens vergelijkbare redenering, is het onvermijdelijk dat het niet plaats zal vinden. Sommige filosofen volgen echter William van Ockham in zijn stelling dat noodzakelijkheid en mogelijkheid gedefinieerd worden met betrekking tot een bepaald moment in tijd en een gegeven matrix van empirische omstandigheden, en dat daarmee iets dat nauwelijks mogelijk lijkt vanuit het perspectief van een toeschouwer, wellicht onvermijdelijk is vanuit het perspectief van een alwetendheid.

De verhouding tussen genade en de vrije wil bleek een van de voornaamste strijdpunten tijdens de Reformatie. Waar de katholieke kerk bleef volhouden dat de genade de vrije wil in stand hield, brachten de reformatoren naar voren dat de mens zo aangetast was door de erfzonde dat de mens een slaaf was geworden. Enkel de genade die 'onwederstandelijk' was kon de mens redden. De vrije wil speelde onder andere een belangrijke rol in de polemiek tussen de katholieke Erasmus en Luther , waarbij eerstgenoemde in reactie op Luthers 'servo arbitrio' de geknechte wil het katholieke standpunt bleef verdedigen.

De goddellijke genade hielp de mens volgens Erasmus om God en Christus te kennen en zelfstandig te kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Daarnaast werd naar voren gebracht dat de liefde voor God enkel mogelijk was als het een keuze was van de mens. In de islam is de theologische kwestie doorgaans niet hoe de vrije wil met Gods voorkennis in overeenstemming gebracht kan worden, maar met Gods jabr , of goddelijke autoritaire macht.

Volgens de sjiitische leer is vrije wil de bepalende factor voor de verantwoordelijkheid van mensen voor zijn daden, tijdens zijn gehele leven. Alle handelingen die door iemands vrije wil genomen zijn zouden geoordeeld worden op de dag des oordeels , omdat het zijn of haar eigen handelingen zijn, en niet van God. Joodse filosofie benadrukt dat vrije wil een product is van de innerlijke menselijk ziel, waarbij zij het woord neshama van het Hebreeuws n.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Individual decision rules and emergent social norms. A Treatise of Human Nature edition. Oxford University Press, Oxford. An Essay on Moral Responsibility. The Oxford Handbook to Free Will. George Allen and Unwin. Sartre also provides a psychological version of the argument by claiming that if man's actions are not his own, he would be in bad faith. An Essay Concerning Human Understanding , ed. Mit Einleitung von Dr. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, o.

Freedom, God, and Goodness, S. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry , American Psychologist 58, — Neuroscience and Behavioral Reviews , The Significance of Free Will. The Modern Denial of Human Nature.

The Dream of the Human Genome and other Illusions. Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity readiness-potential. The unconscious initiation of a freely voluntary act. Behavioral and Brain Sciences , 8: Behavioral and Brain Sciences 15 2 , — On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary movements.

Experimental Brain Research , — Cortical movement preparation before and after a conscious decision to move. Consciousness and Cognition 11, — Conscious intention and motor cognition. Trends in Cognitive Sciences 9, 6: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry Controlled and Automatic human information processing.

Psychological Review, 84, The illusion of conscious will. Definitions and Classification of Tic Disorders.

Accessed 19 Aug Pediatric Review , 21 The alien hand and related signs. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews , 2 4: Subjective experience, involuntary movement, and posterior alien hand syndrome. Explaining the symptoms of schizophrenia: Brain Brain Research Reviews.

Cognitive Neurosceince of Emotion.